Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση
17 Οδός Θεσσαλονίκης, Αγίας Ζώνης, Λεμεσός, Κύπρος, Τ.Κ 3025

Τηλέφωνο

25 109116 / 99556768

Email
nektardeli@gmail.com

Ώρες Λειτουργείας

Monday 10:00 am - 18:30 pm

Tuesday 10:00 am - 18:30 pm

Wednesday Closed

Thursday 10:00 am - 18:30 pm

Friday 10:00 am - 18:30 pm

Saturday 10:00 am - 18:30 pm

Sunday Closed

*
*
*